Указания за безопасно ползване на водните съоръжения


Спазвайте указанията на спасителите

Винаги спазвайте указанията и нарежданията на спасителите и помощния персонал. Те са на пост за Ваша безопастност. Правилата, изписани на табелите в аквапарка и инструкциите на спасителитe ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се спазват. Неспазването им може да причини сериозни наранявания на Вас и останалите гости. Неспазването им е на Ваш собствен риск!

Не оставяйте Ващите деца без надзор

Не оставяйте Вашите деца без надзор. Те са под Ваша отговорност.

Спазвайте указанията на спасителите

Деца до 12 годишна възраст задължително трябва да бъдат с придружител.

Прилепете ръце

При спускане без надуваем ринг, дръжте ръцете си максимално близо до тялото. Не се надигайте и не надничайте през пързалката

Дръжте се здраво

При спускане с надуваем ринг, винаги се дръжте за ракохватките на пояса.

Ограничение за тегло

Максималната тежест при спускане на един човек е 120 кг., а при спускане с двоен ринг е 200 кг. Ако надвишавате тези килолгами е забранено да се спускате.

Ограничение за височина

Всички басейни имат означени дълбочини. Децата под 1.10 м. не могат да използват водните атракции, които са извън дестките басейни.

Напуснете веднага

След спускането, веднага напуснете басейна, като внимавате да не застанете пред друго съоръжение.

Без топки и пояси

Забранени са надуваеми топки, пояси и др.

Спазвайте броя

Използвайте надуваемите рингове според предназначението им

Здравословни забрани

Забранено е позването на водните атракции от хора с установени прихически или физически здравословни проблеми, сърдечни проблеми, бременни жени, хора с оплаквания от болки в гърба, шията или сърцето.

Очила и накита са забранени

Забранено е използването на атракционите с очила, големи накити, синджири и други бижута, които могат да доведат до нараняването Ви


Тичането забранено

Забранено е тичането и бутането

Скачането забранено

Забранено е скаченето в басейните

Забранено катеренето

Забранено е катеренето и висенето по съоръженията

Очила и накити са забранени

Забранено е изправянето прав по съоръженията

Забранено е внасянето на храна и напитки

Забранено е внасянето на храна и напитки

Забранено е стъклени бутилки и остри предмети

Забранено е използването на стъклени чаши, бутилки и др. остри предмети


ПРИ НАРУШАВАНЕ НА ПРАВИЛАТА, УПРАВАТА НА АКВАПАРКА ИМА ПРАВО ДА ВИ ОТСТРАНИ НЕЗАБАВНО ОТ КОМПЛЕКСА, КАТО ВХОДНАТА ТАКСА НЯМА ДА ВИ БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНА.


УПРАВАТА СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА НЕ ДОПУСКА В БЪДЕЩЕ ПОСEТИТЕЛИ, НАРУШАВАЩИ ПРАВИЛАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДНИТЕ АТРАКЦИИ